Posiadamy na swoim wyposażeniu certyfikowane przyrządy pomiarowe i testery do:

– ciśnienia i temperatury model 82100 i 8252 firmy AZ (Korea),
– parametrów życiowych (monitory pacjenta) firmy FLUKE  ProSim8  i PS420(USA)
– bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń aparatury medycznej i użytkowej firmy FLUKE ESA620 i FLUKE 615 (USA) Secutest SIII (Niemcy)
– parametrów wentylacji respiratorów i wentylatorów anestetycznych firmy TSI FA+ (USA)
– parametrów elektrycznych firmy FLUKE 289 (USA)
– gazów anestetycznych (parowniki) firmy Drager i Andros 4800 (USA)
– defibrylatorów firmy FLUKE Impuls7000DP (USA)